Footer

Europska unija

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

Izrada web stranice sufinancirana sredstvima Europske unije  iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Operacija se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Putem natječaja FLAG-a Tri mora a u okviru Mjera III.2./III.3. »Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu«.

Kontakti

Social

Prijava na obavjesti

2020 © morskelivade.com  Pravila privatnosti. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge za prirodu, okoliš, održivi razvoj i turizam “Lončari”