#itIsNotTooLate - Morske livadeZostera marina, Zostera noltei i Cymodocea nodosa, njihov značaj za riblji svijet i ukupni ekosustav područja tri mora

U iznosu od 189.220,49 HRK odobrenog kroz natječaj  FLAG-a Tri mora za odabir projekta Mjere 2.1.  potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove – rijeka, mora i priobalja u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Tri mora za razdoblje 2014.-2020.

Projekt udruge Lončari se sastoji od cijelog spektra aktivnosti od volonterskih akcija čišćenja preko istraživačkog rada do umjetničke instalacije i višejezične internet prezentacije. Projektni partneri su Ekološka udruga Zrmanja i Društvo istraživača mora 20000 milja. Kroz ovaj projekt  trajno ćemo ukloniti značajan dio onečišćenja sa područja sliva rijeke Zrmanje i rijeke Bijele, potkrepiti istraživačkim radom značaj morskih livada Karinskog mora koji se sastoje od morskih cvjetnica: Zostera marina, Zostra noltei, Cymodocea nodosa. Na koncu upoznati mještane i turiste sa vrijednostima ovih livada za eko sustav i kvalitetu života riba i ostalih stanovnika morskog područja FLAG-a TRI MORA.

U sklopu projekta i međunarodnog natječaja “O prihvaćanju nepoželjnog”, izabran je i pobjednički rad, instalacija naziva “See glass again” autora Dodda Holsapplea (SAD), koja je predstavljena na OPG-u Pueblo Escondido u Lončarima

Holsapple će u rujnu i listopadu ove godine postati jedanaesti stanovnik tog mjesta gdje će raditi na umjetničkoj instalaciji za čiju će izradu koristiti više ot tonu i pol stakla koje je prikupljeno u dvije volonterske eko akcije čišćenja kanjona rijeke Bijele tokom 2020. i 2022. godine.

Također je održana i prvomajska akcija uređivanja istočnog prilaza kanjonu rijeke Bijele koja se održala u organizaciji Sportsko-penjačkog kluba Paklenica, Udruge
Lončari i Markacionističke sekcije PD Paklenica.

Cijeli projekt se prati putem internet prezentacije i foto i video zapisa, te će se sa tim materijalom promicati vrijednosti zaštite i značaja akvakulturnog područja LAGUR Tri mora i područja Natura 2000.

Projekt tri neprofitne udruge:

O PRIHVAĆANJU NEPOŽELJNOG

Javni međunarodni poziv za umjetnike i umjetničke kolektive

2 Eko Akcije

Nije prekasno! Provodimo dvije javne eko akcije, na rijekama sliva Karinskoga i Novigradskog mora.

Gdje Zrmanja ljubi more 2022.

Rijeka Bijela 2022.

Istraživački Rad

Istraživačkim radom uz društvo istraživača mora 20000 milja potkrepiti ćemo značaj morskih livada Karinskog mora koji se sastoje od morskih cvjetnica: Zostera marina, Zostra noltei, Cymodocea nodosa.

Kartirat ćemo staništa morskih livada u Karinskom moru, te objaviti javni dokument s rezultatima istraživanja.

Umjetnička instalacija

Koristit će se sakupljeni otpad s lokacija, iskustvo zajedničkog rada ljudi na prikupljanju otpada, te prirodna i kulturna baština ovog područja kao element za nastanak rada.

Javni međunarodni poziv za umjetnike i umjetničke kolektive "O PRIHVAĆANJU NEPOŽELJNOG"

Pošaljite prijavu prije 15. studenog 2022. ili obavjestite vaše prijatelje čiju ideju će žiri nagraditi rezidencijalnim boravkom i honorarom, te produkcijom ove važne umjetničke intervencije.